Agile Lean Leadership Appetizer

Siden 2001 har Scrum fået stor udbredelse indenfor snart sagt alle former for projekter. I det videre perspektiv er dette flydt sammen med Agile og Lean til en stor strøm af nye måder for organisationer at organisere sig på for at være relevante i det 21. århundredes turbulente markeder og generelle forhold.

Vi har sammen med vore norske og svenske kollegaer, Geir Amsjø og Arne Åhlander og andre arbejdet på at generalisere de helt grundlæggende værdier og principper i Scrum og Agile, så de kan bruges som et mønster for en hel organisation. Der er meget værdi at hente ved at lære sig disse mønstre.

Vi kalder dette “Agile Lean Leadership” og vi vil gerne invitere til en hurtig gennemgang den 8. maj i Vejle fra kl 17:00 til ca 19-19:30. Det er gratis, og der er lidt mad, men vi beder om tilmelding på info@ScrumMaster.dk, vi gennemgår hovedideerne:

  • Udfordringerne og de værdier, der kan opnås, den historiske baggrund
  • Hvordan organisere udefra og ind, altid med fokus på kunderne
  • Hvordan organisere teams, beslutningsgange og samspil – også med økonomidelen
  • Hvad kan man gøre i praksis. Blandt andet vil vi gennemgå et case study om RiksTV i Norge, hvor vi har været med til at transformere organisationen.

Vi afholder et offentligt Agile Lean Leadership Foundation kursus i Vejle den 30. maj og i København den 31. maj. Det er et enkelt-dags modul i lederskab og organisationsopbygning, det forudsættes, at man har været igennem Certified Scrum Master eller Scrum Product Owner kurset. Præsentation og kursus holdes af vores Certified Scrum Trainer Kurt B. Nielsen. Læs mere her…

Tilmelding via e-mail til info@ScrumMaster.dk. hent en PDF indbydelse her…